BRĪVDABAS dievkalpojums Trīsvienības svētkos - 4. jūnijā!!!

Mūsu pestīšanas vēsturē lielākā notikuma – Dieva Dēla nāves un augšāmcelšanās svinību izskaņā, Svētās Trīsvienības svētkos mēs mazliet apstājamies, lai pārdomātu Dieva būtību. Protams, Dieva būtība ir ārpus mūsu nepilnīgās saprašanas, bet Savā žēlastībā Dievs mums ir atklājies kā Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Terminu "Svētā Trīsvienība" mēs lietojam katru reizi, kad vēlamies apkopot visu, ko Svētie Raksti māca par Dievu kā mūsu Radītāju, Pestītāju un Svētdarītāju. Pat ārpus ticības apliecībās atrodamā brīnišķīgā kopsavilkuma par Dieva personām un darbu, runāt par Dievu kā par Svēto Trīsvienību nozīmē uzreiz izteikt visas tās daudzās lietas, ko Svētie Raksti māca par Dievu. Tāpēc pielūgsmē mēs nebeidzam apliecināt savu ticību tieši Trīsvienīgajam Dievam un godinām Tēvu un Dēlu un Svēto Garu; kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Tāpat mēs to darīsim arī nākošajā svētdienā - 4. jūnijā, plkst.: 11:00 - svinot Trīsvienības svētkus BRĪVDABAS dievkalpojumā, baznīcas dārzā. Dievkalpojumā piedalīsies pūtēju kvintets "Rīga," Daiņa Tarasova vadībā. Nāksim un baudīsim Dieva labvēlību kvinteta priekšnesumos, kā arī svinēsim dievkalpojumu viņu muzikālajā pavadībā, dziedot Baznīcas dziesmas un himnas Trīsvienīgajam Dievam par godu.

Visi ir laipni aicināti!!!