Piņķu Sv. Jāņa baznīcai – 150 un citi jubilejas nedēļas pasākumi

Braucot pa Rīgas apvedceļu, tūlīt aiz pagrieziena uz Piņķiem starp kokiem pavīd Svētā Jāņa baznīcas siluets un šogad mēs svinēsim šī dievnama 150. gadadienu.

Priecāsimies Jūs redzēt sestdien, 15. jūnijā, plkst. 11:00 uz dievnama iesvētīšanas gadadienas dievkalpojumu, kā arī aicinām uz citiem jubilejas nedēļas pasākumiem, lai līdzdalītu prieku par Dieva dāvanu - Piņķu baznīcu:

Svētdien, 9. jūnijā, plkst. 11:00 - dievkalpojums 3. svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
Pirmdien, 10. jūnijā - foto orientēšanās pa Piņķu baznīcas apkārtni, ļaujot iepazīt  baznīcas vēsturiskās vietas (orientēšanās nebūtu sarežģīta, piemērota vecākiem cilvēkiem un ģimenēm ar bērniem);
Otrdien, 11. jūnijā, plkst. 19:00 - vakara lūgšana (vespere) apustuļa Barnabas dienā;
Trešdien, 12. jūnijā, plkst. 19:00 - J. Amola priekšlasījums un diskusija par Piņķu vēsturi un baznīcu;
Ceturtdien, 13. jūnijā, plkst. 19:00 - koncerts;
Piektdien, 14. jūnijā, plkst. 19:00 - atmiņu vakars ar foto skatīšanos un viesu stāstījumiem;
Sestdien, 15. jūnijā, plkst. 11:00 - dievnama iesvētīšanas gadadienas dievkalpojums, uz kuru aicinām arī Jūsu draudzes locekļus; pēc dievkalpojuma - sadraudzība baznīcas dārzā;
Svētdien, 16. jūnijā, plkst. 11:00 - IESVĒTĪBU dievkalpojums 4. svētdienā pēc Vasarsvētkiem; pēc dievkalpojuma - sadraudzība

Šis ir provizoriskais pasākumu plāns, kurš laika gaitā varētu arī mainīties. Tāpēc lūdzam sekot līdzi jaunumiem.

Kristus mīlestībā,
LELB Piņķu sv. Jāņa draudze
un draudzes mācītājs Andrejs Irbe