JŪLIJA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2024)

ZIŅOJUMI:

1. Svētdien, 14. jūlijā, plkst.: 11:00, svinēsim dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu, 8. svētdienā pēc Vasarsvētkiem, kurā būs iespējams saņemt EĻĻAS SVAIDĪŠANU fiziskas un garīgas neveselības gadījumā. Tāpēc visi, kas jūtas neveseli, ir laipni gaidīti, lai saņemtu Dieva dziedināšanas žēlastību.

2. Kapu svētki šogad notiks svētdienā, 21. jūlijā:

  1. •    plkst.: 10:00 – Piņķu kapos;
  2. •    plkst.: 12:00 – Annas kapos;
  3. •    un plkst.: 13:30 – Beberbeķu kapos.

Kā jau katru gadu, arī šogad kapu svētku dienā dievkalpojums baznīcā nenotiks, bet minētajos laikos un kapos pulcēsimies uz svētbrīžiem, lai pārdomātu Dieva Vārdu, smeltos savai ticībai mūžīgu stiprinājumu, aizlūgsim par tuvajiem un mīļajiem, un pieminēsim savus mūžībā aizsauktos ticības brāļus un māsas.

3. No 26.-28. jūlijam visi ir laipni gaidīti un aicināti baudīt vasaru DRAUDZES NOMETNĒ, Gančauskās (uz Siguldas pusi). Tas ir laiks aktīvai atpūtai, sadraudzībai, lūgšanām un dziesmām visiem kopā, arī ar ģimenēm un bērniem, kuriem būs pašiem savas atrakcijas. Sarunās un nodarbībās pārrunāsim lūgšanas vajadzību un svētību. Mācīsimies sarunāties ar Dievu lūgšanās un praktizēsim dažādus lūgšanu veidus grupās un personīgi. Aicināsim liecināt par savu lūgšanu pieredzi un īpašiem brīžiem, kad lūgšanas tika atbildētas.
Līdzmaksājums dalībai:
o    no 15 g.v. un pieaugušajiem – 20 EUR;
o    no 7-14 g. v.  – 10 EUR;
o    no 1-6 g.v. – bez maksas.
Pieteikšanās: pie Sandras Zandersones (tālr.: 27899699) vai pie draudzes mācītāja Andreja (tālr.: 26788931) līdz 24. jūlijam.

4. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā!!!

5. Baznīca ir atvērta OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00.

6. Dievs jūs bagātīgi svētī, “lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.” (2. Kor. 9:8) Lūgums veikt regulāro ziedojumu, vēlams katru mēnesi, lai UZCELTU DRAUDZES NAMU, uzturētu dievnamu un draudzes darbu. Ieteicamo ziedojuma apjomu un rekvizītus var atrast draudzes mājas lapā: https://www.pinkudraudze.lv/p/ziedojumi.html

Lai Dieva svētīts jūlija mēnesis!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudze