Dvēseles spogulis: Sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumi

1. BAUSLIS.
1.1.       Vai tev ir nešaubīga ticība Dieva Vārdam  un Baznīcas mācībai?
1.2.       No kādiem šaubu uzbrukumiem tavai ticībai tu ciet?
1.3.       Vai neesi pieļāvis neticību Dieva nodoma īstenošanai?
1.4.       Vai neesi ar cietu un nejūtīgu sirdi savā ticībā?
1.5.       Vai neesi bijis bezdievīgs? Vai bijis saistīts ar bezdievīgu mācību?
1.6.       Vai neesi vainīgs maldu mācības grēkā, palīdzējis izplatīties herēzēm?
1.7.       Vai neesi veicinājis strīdus ticīgo vidū un baznīcā?
1.8.       Vai nebaidies no sātana vairāk kā no Dieva?
1.9.       Vai neesi griezies pie burvjiem, ekstrasensiem, u.t.t.
1.10.     Vai neesi māņticīgs? (horoskopi, zīmes u.c.)
1.11.     Vai neesi slinks Dieva lūgšanā?
1.12.     Vai nemīli kādu radību vairāk par Dievu?
1.13.     Vai neesi glaimojis cilvēkiem?
1.14.     Vai neesi paļāvies uz cilvēkiem, saviem spēkiem, bagātību, gudrību un tikumību vairāk kā uz Dieva žēlastību?
1.15.     Vai mīli Dievu vairāk par māti, tēvu, bērniem?
1.16.     Vai neesi vainīgs nepateicībā Dievam?
1.17.     Vai neesi kautrējies Dieva Vārda dēļ, kautrējies aizrādīt zaimotājiem?
1.18.     Vai esi nodevis sevi Dieva gribai?
1.19.     Vai neesi naudaskārs, rijīgs, dzērājs?
1.20.     Vai neesi lepns, iedomīgs, slavas un atziņas kārs?
1.21.     Vai nelielies ar savām spējām, nopelniem, rīcību?
1.22.     Vai neesi liekuļojis?
1.23.     Vai neuzskati svētbildes, krucifiksus par elkdievību?

2. BAUSLIS.
2.1.       Vai neesi vainīgs Dieva zaimošanā (domās, vārdos vai darbos)?
2.2.       Vai neesi kurnējis uz Dievu slimībā, nelaimē?
2.3.       Vai neesi necienīgi izturējies baznīcā, pret iesvētītiem priekšmetiem vai relikvijām?
2.4.       Vai neesi bijis neuzmanīgs dievkalpojumā vai lūgšanā?
2.5.       Vai lūdzies no sirds?
2.6.       Vai neesi nepatiesi zvērējis, galvojis vai solījies?
2.7.       Vai neesi pārkāpis zvērestu? Neizpildījis solījumu?
2.8.       Vai neesi dievojies? Sarunās piesaucis svētumu?
2.9.       Vai neesi noslēpis grēkus grēksūdzes laikā?
2.10.     Vai neesi bijis nevērīgs pret garīdzniecību un aprunājis to?

3. BAUSLIS.
3.1.       Vai neesi vainīgs svētdienas un Baznīcas svētku dienu neievērošanā? Vai nestrādā svētkos?
3.2.       Vai neesi izvairījies no dievkalpojumiem?
3.3.       Vai uz dievkalpojumu nāc ar svētām bijību, ticību un pazemību?
3.4.       Vai neesi neprātīgi uzvedies un pavadījis svētdienu?
3.5.       Vai ziedo savam Dievnamam un draudzei?
3.6.       Vai neesi slinkojis darbā?
3.7.       Vai lasi Bībeli? Vai lasi garīgo literatūru?
3.8.       Vai svētdienā veltī laiku savai ģimenei?

4. BAUSLIS.
4.1.       Vai neesi bijis necienīgs pret vecākiem un gados vecākiem cilvēkiem, slikti domājot, runājot ar un par tiem, vai arī sitot tos?
4.2.       Vai ievēro paklausību laicīgo priekšnieku priekšā?
4.3.       Vai godā garīdzniecību?
4.4.       Vai mīli un aizlūdz par Tēviju un Dzimteni?
4.5.       Vai lūdz par saviem bērniem un audzini tos kristīgi?
4.6.       Vai aizlūdz par mirušajiem: tēvu, māti, vai radiem un citiem cilvēkiem?

5. BAUSLIS.
5.1.       Vai neesi uz kādu dusmojies vai nolādējis?
5.2.       Vai neesi atstājis bez palīdzības, vai pat ļāvis nomirt, kam tava palīdzība būtu nepieciešama?
5.3.       Vai neesi apvainojies uz tuvāko?
5.4.       Vai neesi izraisījis kādā dusmas vai izaicinājis?
5.5.       Vai neesi kādu kārdinājis vai ievedis grēkā?
5.6.       Vai esi bēdzis no kārdināšanām?
5.7.       Vai izrādi žēlsirdību?
5.8.       Vai centies samierināties ar tiem, kas naidā?
5.9.       Vai neesi vainīgs aborta pieļaušanā?
5.10.     Vai nedzer, nesmēķē, nelieto narkotikas?
5.11.     Vai neesi vainīgs pašnāvības grēkā vai domās?
5.12.     Vai nevairies no ārstiem? Nenopūlies pārmērīgi?6. BAUSLIS.
6.1.       Vai neesi pārkāpis laulību?
6.2.       Vai neapmierini seksuāli sevi pats (roku maldi)?
6.3.       Vai neesi saistīts perversijās? (Uzskaitījums)
6.4.       Vai neesi vainīgs homoseksuālā grēkā?
6.5.       Vai neesi izvarojis?
6.6.       Vai neesi dzīvojis pirmslaulības dzimumdzīvi?

7. BAUSLIS.
7.1.       Vai neesi zadzis vai laupījis?
7.2.       Vai neesi krāpis tirgojoties?
7.3.       Vai neesi ņēmis “kukuļus”?
7.4.       Vai neesi izspiedis?
7.5.       Vai neesi ņēmis no nabaga?
7.6.       Vai neesi skādējis tuvākā mantai?
7.7.       Vai neesi skops un dod mīlestības žēlastības dāvanas?

8. BAUSLIS.
8.1.       Vai neesi melojis?
8.2.       Vai neesi tiesājis citus?
8.3.       Vai neesi cēlis neslavu kādam vai aprunājis?
8.4.       Vai neapsmej otru, neaprunā, vai nekāro baumu un klaču?

9. BAUSLIS.
9.1.       Vai neciet no nešķīstām iekārēm?
9.2.       Vai cīnies ar nešķīstām domām, vai neesi ļāvies tām?
9.3.       Vai neesi uzlūkojis iekārojot? (cita sievu vai sievieti)
9.4.       Vai neesi apgrēcinājies skatoties pornogrāfiskas filmas vai lasot un aplūkojot pornogrāfisku literatūru?
9.5.       Vai nerunā rupjības?

10. BAUSLIS.
10.1.     Vai neesi kārojis iegūt sev to, kas tev nepieder?
10.2.     Vai neesi apskaudis par kaut ko citus?   Vai jūties sagrēkojis vēl ko tādu, kas nav pajautāts un vai neko neapslēp?