2013.gada noslēgums Piņķu sv.Jāņa baznīcā
Gada noslēguma dievkalpojums 29.decembrī, 11.00, pēc dievkalpojuma sadraudzība.