Dievkalpojumi aprīlī, tsk. Lieldienās


Aprīlis 2014 Piņķu sv.Jāņa draudzē

17.aprīlī, ceturtdienā, - 18.30 Dievkalpojums sv.Vakarēdiena iedibināšanas svētkos –
Zaļajā Ceturtdienā

18.aprīlī, piektdienā, - 11.00 Dievkalpojums Kristus nāves dienā – Lielajā Piektdienā
19.aprīlī, sesdienā, - 22.30 Lieldienu sagaidīšanas nakts dievkalpojums
20.aprīlī, svētdienā – 11.00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar jaunās draudzes padomes ievešanu amatā

22.aprīlī, otrdienā - 19.00 - Sirsnīgo sarunu stunda, par un ap Ticību
27.aprīlī, svētdienā – 11.00 Bērnu un ģimeņu dievkalpojums, pēc dievkalpojuma sadraudzība ar aprīļa jubilāru sveikšanu