Paldies talciniekiem!

Paldies visiem labajiem un čaklajiem talciniekiem,  nu mūsu dievnams izskatās daudz skaistāks un apkārtne arī!