Plāksnes atklāšana 23.05.2014

Augstie viesi Piņķu baznīcā

Ko nozīmēja dot jaunu vārdu - Jēkabam, draudzei, latviešiem?

Savā elementā - Aina Kvēpa

Plāksnes atklāšana

Babītes novada domes priekšēdētājs A.Ence, prāvests A.Krauliņš

Saņemiet svētību

NBS štāba orķestra koncerts

Plāksne