Dievkalpojums un Goran Gora koncerts


Svētdien 31.augustā 11.00 Piņķu sv.Jāņa baznīcā ekumēnisks dievkalpojums ar aizlūgumiem par Latvijas valsti, Babītes novadu, mieru pasaulē un mūsu zemē, kā arī jauno Mācību gadu! (Dievkalpojums ilgs apm. 1h., tajā nebūs sv.Vakarēdiena)

Savukārt pēcpusdienā dosimies ciemos pie savas māsas - Salas sv.Jāņa draudzes uz:
13.00 - Pieaugušajiem saruna Atvērta Baznīca (sadarbībā ar Luterāņu stundu).
Bērniem Pandomānija (sadarbībā ar Luterāņu stundu) - Bībeles stāsti, atrakcijas, spēles.
Sadraudzība.
16.00 Koncerts "Ar skatu uz debesīm" Dziedātājs Goran Gora un I.Ziedoņa dzeja.
Ugunskurs


Tiem, kuri varētu nezināt - Salās sv.Jāņa baznīca atrodas Babītes novadā uz t.s. Jūrmalas apvadceļa, pagrieziens pa labi pirms Spuņciema. Ir norāde.