Pūpolsvētdienas sadraudzība

Pūpolsvētdienā svinējām sadraudzību un sveicām marta jubilārus. Tika izdzerts 8 litri kafijas no jaunā aparāta un apēstas 3 tortes. Rezultāts - Avotu ģimenē pieaugums ar ko sirsnīgi apsveicam!