Ielauzšanās Piņķu baznīcā

Naktī uz Zaļo Ceturtdienu notikusi ielauzšanās mūsu baznīcā. Paldies Dievam nav notikusi altāra apgānīšana. Iebeucēji ir papostījuši baznīcas fasādi, izsituši logu un acīmredzot nostrādājot signalizācijai aizlaidušies! Lūgsim, lai Dievs šajā Augšāmcelšanās svētku laikā apskaidro šo cilvēku sirdis un dvēseles!