MARTA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2023)

ZIŅOJUMI:

1. Pateicamies mācītājam Andrim Krauliņam par ilggadējo kalpošanu Piņķu draudzē un vēlam Dieva svētību kalpošanā Katlakalna draudzē.

2. Kopš š.g. 20. februāra Piņķu draudzē kalpo mācītājs Andrejs Irbe, kurš pieņem cilvēkus OTRDIENĀS un TREŠDIENĀS, plkst.: 16:00-18:00, baznīcā (Skolas ielā 17, Piņķos).

3. Aicinām draudzes locekļus iesaistīties PĒRMINDERU un ALTĀRA KOPŠANAS kalpošanās, lai mūsu dievnams arī turpmāk būtu tīrs un saposts, ka varam noturēt dievkalpojumus svētā glītumā.

4. Tos, kas sevī jūt saimnieciskas rūpes par baznīcu, aicinām pieteikties DRAUDZES SAIMNIEKA kalpošanai, kura sevī ietver saimniecisko darbu koordinēšanu. Vairāk informācijas pie draudzes priekšnieka Ritvara Heniņa, kura kontakti pieejami draudzes mājas lapā: http://www.pinkudraudze.lv/p/kontakti.html

5. Aicinām draudzes locekļus uz "Garīgās Izaugsmes Skolu" atbalstīt iesvētāmos un mācītāju.

6. Gavēņa laiks ir grēknožēlas, pārdomu un sevis izmeklēšanas laiks, gatavojoties Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Šajā laikā draudzes locekļi ir īpaši aicināti gavēt (t.sk. no TV, filmām, laicīgās literatūras), pastiprināti nodoties lūgšanām, Bībeles lasīšanai, apmeklēt mācītāju ikgadējai sarunai un/vai grēksūdzei.

7. Lūgums veikt regulāro ziedojumu, vēlams katru mēnesi. Lai uzturētu dievnamu un draudzes darbu, ieteicamo ziedojuma apjomu un rekvizītus var atrast draudzes mājas lapā: http://www.pinkudraudze.lv/2013/05/ziedojumi.html