Ziedojumi

...katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu. Kā ir rakstīts:
viņš bija izšķērdīgs un apdāvināja nabagos,
viņa taisnīgums paliks uz laiku laikiem.
Kas dala sēklu sējējam un dod maizi ēšanai, nodrošinās sēklu arī jums un to vairos un audzēs jūsu taisnīguma ražu. Jūs tiekat darīti bagāti visā, lai jūsu bagātība izpaustos augstsirdībā, ko mēs vēršam par pateicību Dievam. /2 Kor.9:7-11/

Ziedošana nav finansiāls akts, tas ir garīgs notikums, jā, pat garīga nepieciešamība katra kristieša dzīvē. Ziedot - tas nozīmē pateikt Dievam paldies par to, ko Viņš mums ir devis. Ziedot, tas nozīmē uzņemties kopā ar brāļiem un māsām līdzatbildību par draudzes vajadzībām, dievnamu un savu mācītāju.

LELB Piņķu svētā Jāņa draudze
Reģistrācijas Nr. 90000660517
Bankas konts: LV39UNLA0003000701117
Bankas nosaukums: SEB banka

Šis konts ir derīgs gan vienkāršiem ziedojumiem, gan regulārajam draudzes locekļa ziedojumam. (Maksājot to, lūdzu, noteikti norādīt ziedotāju vārdu, uzvārdu, īpaši ja maksājat par vairākiem cilvēkiem)


Cik liels ir draudzes locekļa regulārais ziedojums?

Draudzes nodoklis vēsturiski vienmēr ir bijis piemērots cilvēku vidējiem ienākumiem. Tikai tas ne vienmēr tā ir bijis definēts un skaidri pateikts. Tāpēc šī summa sastāda apm. 10% no draudzes locekļa ikmēneša ienākumiem. Ja draudzes locekļa mēneša ienākumi ir 500EUR, tad ziedojums būtu 50EUR gadā. Tālāk rēķināt varam paši. (N.B. Draudzei neinteresē jūsu algas apmēri, informācija par ziedotājiem ir konfidenciāla un to zin tikai viens vai divi draudzes darbinieki)

Sirsnīgs paldies jums visiem!