Atskats uz Baznīcu nakti bildēs (27.05.2023.)


Mārupes Kultūras nama Sieviešu vokālais ansamblis "Dzelde"

Babītes Kultūrizglītības centra koklētāju ansamblis "Balti"

Zemessardzes koris "Stars"