Vasarsvētku dievkalpojums (28.05.2023.)

Baznīca dzīvo, kustas un pastāv caur Svētā Gara žēlsirdīgo iedvesmu. Bez Dieva Gara neviens nevarētu nākt pie Kristus vai ticēt Viņam. Piecdesmit dienas ilgās Lieldienu svinības beidzas ar šiem priecīgajiem svētkiem. Augšāmceltais un debesīs uzbraukušais Pestītājs ir sūtījis Svēto Garu, lai Viņš būtu mūsu Svētdarītājs, kas ienāk mūsu sirdīs Svētās Kristības brīdī, uztur mūs caur Vārdu, dara mūs spējīgus izprast Evaņģēliju un dzīvot dzīvi, kas pagodina Dievu un kurā mēs kalpojam saviem līdzcilvēkiem.

Svētā Gara svētkos (Vasarsvētkos) svinējām dievkalpojumu, pēc kura draudze pulcējās uz sadraudzībās, kuras ietvaros kalpotāji dalījās ar iesvētāmajiem savās kalpošanas liecībās un pieredzē. Pateicamies visiem kalpotājiem par dievkalpojuma svinēšanu un sadraudzības nodrošināšanu. Tas viss atklāj Dieva labestību un mīlestību uz mums un mūsu vidū. Lai priecīgi svētki!!!

Foto: Līvija Elstiņa