NOVEMBRA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2023)

ZIŅOJUMI:

1. Svētdien, 12. novembrī, plkst.: 11:00, svinēsim KATEHĒZES dievkalpojumu ar iespēju saņemt svētītās eļļas svaidīšanu garīgas un fiziskas neveselības gadījumos. Katehēzes dievkalpojumā tiks sniegti īsi komentāri par dievkalpojuma norisi, lai varētu iepazīties ar dievkalpojuma kārtību un gūtu sapratni par dievkalpojumā notiekošo.

2. Svētdien, 19. novembrī, plkst.: 11:00, svinēsim Latvijas Republikas PROKLAMĒŠANAS DIENAS dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu, un pēc dievkalpojuma pavadīsim laiku kopā pie mielasta galda ikmēneša SADRAUDZĪBĀ.

3. Svētdien, 26. novembrī, plkst.: 11:00, svinēsim MŪŽĪBAS SVĒTDIENAS dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu, lai dievkalpojumā pieminētu mūsu aizgājušos tuviniekus un mīļos. Tāpēc līdz 26. novembrim katram draudzes loceklim ir iespēja iesniegt mācītājam sarakstu ar aizgājušajiem, lai dievkalpojumā viņus pieminētu kopīgā lūgšanā. Sarakstus sūtiet draudzes mācītājam uz e-pastu: macitajs@pinkudraudze.lv

4. Aicinām draudzes locekļus un kalpotājus uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS), atbalstīt iesvētāmos un mācītāju, daloties ar savām ticības liecībām. GaISa tikšanās reizes notiek katru otrdienas vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā!!!

5. Lai baznīcā veidotu ieaicinošu vidi un lai dievkalpojumi varētu notikt svētā glītumā, aicinām kalpotājus pērminderu un sagaidītāju kalpošanās. Kā arī, lai draudzes saimniecības darbi tiktu sakārtoti, aicinām kalpošanā draudzes saimniecības nozarēs. Lūdzam šīs kalpošanas paturēt savās ikdienas aizlūgšanās. Ja vēlaties piedalīties kādā no draudzes kalpošanām, lūdzam pieteikties pie draudzes mācītāja.

6. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

7. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

Lai priecīgs un Dieva svētīts novembris!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudze