DECEMBRA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2023)

ZIŅOJUMI:

1. Adventa laiks ir grēknožēlas, pārdomu un sevis izmeklēšanas laiks, gaidot Kristus piedzimšanas svētkus. Šajā laikā draudzes locekļi ir īpaši aicināti gavēt (t.sk. no TV, filmām, laicīgās literatūras), pastiprināti nodoties lūgšanām, Bībeles lasīšanai, apmeklēt mācītāju ikgadējai pastorālai sarunai un/vai privātai grēksūdzei.

2. Aicinām uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS) ikvienu, kas vēlas kristīties, iesvētīties, laulāties, un, kas ir domājis par dziļākām un tuvākām attiecībām ar Dievu. Aicinām arī draudzes locekļus. GaISa 2024. gada kursa tikšanās reizes notiks katru ceturtdienas vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā!!!

3. Lai baznīcā veidotu ieaicinošu vidi un lai dievkalpojumi varētu notikt svētā glītumā, aicinām kalpotājus pērminderu un sagaidītāju kalpošanās. Kā arī, lai draudzes saimniecības darbi tiktu sakārtoti, aicinām kalpošanā draudzes saimniecības nozarēs. Lūdzam šīs kalpošanas paturēt savās ikdienas aizlūgšanās. Ja vēlaties piedalīties kādā no draudzes kalpošanām, lūdzam pieteikties pie draudzes mācītāja.

4. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

5. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

Lai priecīgs un Dieva svētīts decembris!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudze