JANVĀRA notikumi Piņķu sv. Jāņa draudzē (2024)

ZIŅOJUMI:

1. Mācītājs Andrejs būs atvaļinājumā no 22. janvāra līdz 7. februārim. Lūgums ieplānot apmeklējumu pie mācītāja savlaicīgi!!!

2. Aicinām uz “Garīgās izaugsmes skolu” (GaIS) ikvienu, kas vēlas kristīties, iesvētīties, laulāties, un, kas ir domājis par dziļākām un tuvākām attiecībām ar Dievu. Aicinām arī draudzes locekļus. GaISa 2024. gada kursa tikšanās reizes notiks katru ceturtdienas vakaru. Pirmā nodarbība: 11. janvārī, plkst.: 19:00, baznīcā!!!

3. Mūsu draudzē ir 130 bērni, vecumā līdz 12 gadiem, un 34 jaunieši, vecumā no 13-17 gadiem, tāpēc aicinām tos draudzes locekļus, kuri labprāt vēlētos ar šiem bērniem darboties svētdienas skolā un jauniešu grupā.

4. Bez ik svētdienas dievkalpojumiem mūsu baznīcā notiek arī vakara lūgšanas – vesperes – katru TREŠDIENAS vakaru, plkst.: 19:00, baznīcā. Vakara lūgšanām var piedalīties arī attālināti, skatoties tiešraides mūsu draudzes Facebook lapā un lietojot lūgšanu lapiņas, kas ir pieejamas mūsu draudzes mājas lapas Dievkalpojumu sadaļā!!!

5. Esam atvēruši baznīcu OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS un CETURTDIENĀS, 16:00-20:00, lai cilvēki varētu nākt, lūgties un apmeklēt dievnamu arī citās dienās – ne tikai svētdienās.

Lai priecīgs un Dieva svētīts janvāris!!!

Kristus mīlestībā,
Piņķu sv. Jāņa draudze