2014.gada Advents un ZiemassvētkiŠī gada izskaņā mēs aicinām Tevi uz brīnišķīgiem koncertiem un dievkalpojumiem!Svētdien, 30.novembrī - 1.Advents - Muzikāls dievkalpojums
Muzicē ērģelniece Inga Sarkane un vijolniece Laura Treide-Plaude
Pēc dievkalpojuma sadraudzība.

Sestdien, 6.decembrī 18.00 - Babītes novada brīnišķīgā kora "Atskaņa" koncerts, Gintas Pētersones vadībā.

Svētdien, 7.decembrī, 2.Advents - Muzikāls dievkalpojums+ Svētdienas skola bērniem
Muzicēs Liene Dobičina (flauta), 
Zane Jurēvica (flauta), un Ērika Jonīte (soprāns).

Svētdien, 14.decembrī, 3.advents

Svētdien, 21.decembrī 4.advents - dievkalpojuma vietā 12.00 Rīgas Gospeļkora koncerts "My All"

24.decembrī - Ziemassvētku vakarā
16.00 Dievkalpojums ģimenēm un bērniem, muzicē draudzes bērni.
19.00 Dievkalpojums, dzied koris "Atskaņa"

25.decembrī - Kristus Piedzimšanas svētkos
11.00 - Iesvētību dievkalpojums

26.decembrī  - II.Ziemsvētkos

11.00 Bērnu kristību dievkalpojums, muzicē draudzes bērni


28.decembrī – Draudzes zāles iesvētīšana un draudzes Ziemsvētku eglīte, Mācītājmuižā, Dzilnuciemā